Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Ubezpieczenia życiowe Allianz Gwarantowany Kapitał – indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
Allianz Gwarantowany Kapitał – indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Drukuj Email

Korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie gromadzisz kapitał na przyszłość bez ryzyka inwestycyjnego. Możesz wybrać formę wypłaty: jednorazową lub ratalną w postaci renty okresowej lub dożywotniej. Samodzielnie ustalasz wysokość wypłaty na wypadek Twojej śmierci oraz kwotę gwarantowanego kapitału, jaką otrzymasz Ty sam na koniec okresu opłacania składek.

Allianz Gwarantowany Kapitał - oszczędzanie i ochrona ubezpieczeniowa

Wysokość kapitału wypłacanego na koniec umowy poznasz już w momencie podpisania umowy ubezpieczenia. Oszczędzając na emeryturę lub inny dowolny cel, nie ponosisz ryzyka inwestycyjnego. Jednocześnie zapewniasz swoim bliskim wsparcie finansowe na wypadek swojej śmierci.

Co zapewnia to ubezpieczenie?

-  Zabezpieczenie finansowe własnej przyszłości - otrzymanie ustalonej, gwarantowanej kwoty.

-  Możliwość wyboru wypłaty: w formie jednorazowej lub w postaci renty dożywotniej lub okresowej.

-  Zabezpieczenie przyszłości bliskich osób.

-  Możliwość systematycznego oszczędzania bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

-  Powiększenie przyszłego świadczenia o zysk wypracowany przez Allianz.

-  Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki lub wykupu polisy.

-  Możliwość inwestowania dodatkowych środków z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach tzw. rachunku zysków

-  Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków z rachunku zysków.

-  Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa, jak również wypłaty miesięcznej renty na wypadek śmierci.

 

Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz