Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Produkty Inwestycje
Inwestycje
Fundusze inwestycyjne Drukuj Email

Tagi: Allianz | fundusz | inwestycyjny

Oferujemy ubezpieczenia Allianz na życie, komunikacyjne i dla firm. Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services.Fundusze inwestycyjne Allianz to nowoczesna forma pomnażania kapitału, która daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym horyzoncie czasowym. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo i bieżący dostęp do powierzonych środków.

TFI Allianz Polska S.A. posiada w ofercie dwa fundusze o konstrukcji parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w których przenoszenie części lub całości środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.
Towarzystwo zarządza również funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
Allianz Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Allianz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 


Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz