Skip to content
Jesteś tu: Strona główna Nowości Emerytura
Emerytura
IKE Drukuj Email

Zasady gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) określa Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).
Ustawa daje uczestnikowi pełną kontrolę nad gromadzonymi oszczędnościami i od momentu przejścia na emeryturę daje mu bezwarunkowe prawo do całości wypracowanych zysków, co czyni IKE niezwykle uniwersalnym produktem oszczędnościowym.
Oszczędzający nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych, czyli otrzyma wypłatę środków wraz z całością wypracowanych zysków bez pomniejszenia ich o 19% (podatek Belki).
Wpłaty na konto IKE mogą być wnoszone z częstotliwością: miesięczną, kwartalną lub roczną. Nie ma również obowiązku zachowywania ciągłości wpłat. Wpłaty można zawieszać na kilka lat. Górny limit wpłat na konto IKE jest ustalany w każdym roku i wynosi 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Istotną korzyścią dla oszczędzających w IKE Allianz jest zwolnienie z opłaty manipulacyjnej. Całość wpłaconej składki zamieniana jest na jednostki uczestnictwa w funduszu/funduszach.
Wypłata środków następuje po ukończeniu 60 roku życia. Wypłacone środki można dalej inwestować i dokonywać wypłat ratalnych. Pieniądze można wypłacić także w późniejszym terminie.
Osoba uposażona (spadkobierca) może zadecydować, żeby kwota wypłaty, jaka przypada jej po śmierci uczestnika, nie była wypłacona w gotówce, lecz przelana została na jej rachunek, prowadzony w IKE. Tak dokonana wpłata środków nie będzie wliczana do limitu wpłat, obowiązującego w danym roku.

 
IKZE Drukuj Email

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w formie IKZE jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4% osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE Allianz Polska S.A. oferuje zarówno IKZE jak i IKE. Fundusz ten realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto.

TFI Allianz Polska oferuje natomiast IKZE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. W tym rozwiązaniu środki powierzone przez klientów są inwestowane w jednostki wybranych subfunduszy z oferty Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz (Akcji Plus, Selektywny, Akcji Małych i Średnich Spółek, Akcji, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Polskich Obligacji Skarbowych, Obligacji Plus oraz Pieniężny). Takie rozwiązanie daje możliwość maksymalnego dostosowania portfela do indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

 


Agencja Ubezpieczeniowa Bonus Financial Services bonusfs.pl oferuje ubezpieczenia Allianz, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia dla firm. Bonus Financial Services: ubezpieczenia komunikacyjne agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Allianz na życie ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia dla firm agencja Allianz