Allianz Invest - inwestycja w formie ubezpieczenia na życie Drukuj

Wybór spośród ponad 30 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wielu dostawców, atrakcyjne ceny i korzyści prawno-podatkowe – wszystko to zapewnia nowoczesne ubezpieczenie na życie Allianz Invest. Ta wyjątkowa oferta finansowa Allianz ułatwi Ci inwestowanie na rynkach finansowych i uprości zarządzanie Twoim portfelem.

Dla kogo jest Allianz Invest

Skorzystaj z Allianz Invest jeśli:

-      chcesz mieć dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,

-      chcesz aktywnie kształtować własną strategię inwestycyjną,

-      planujesz powierzyć swoje środki profesjonalnym zarządzającym,

-      cenisz sobie łatwy dostęp do zainwestowanego kapitału,

-      poszukujesz efektywnego podatkowo rozwiązania inwestycyjnego połączonego z ochroną ubezpieczeniową.

Jakie korzyści oferuje ubezpieczenie Allianz Invest?

Siedem powodów, dla których warto przystąpić do ubezpieczenia już dziś:

 

1 Fundusze Allianz Invest lokują swoje aktywa w ponad 30 starannie wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez profesjonalistów z 7 wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych:

-  TFI Allianz Polska S.A.

-  Legg Mason TFI S.A.

-  Pioneer Pekao S.A.

-  Union Investment TFI S.A

-  Investors Fundusze Otwarte TFI S.A.

-  PKO TFI S.A.

-  ING TFI S.A.

oraz w 3 gotowe rozwiązania inwestycyjne - portfele modelowe:

-  Portfel Stabilnego Wzrostu,

-  Portfel Aktywnej Alokacji,

-  Portfel Dynamiczny.

2. Możliwość inwestowania już od 5000 zł – przy wpłacie jednorazowej, lub 200 zł miesięcznie – dla wpłat regularnych,

3. Przejrzystość inwestycji dzięki ewidencjonowaniu na osobnych rachunkach wpłacanych składek: jednorazowej, regularnych oraz doraźnych,

4. Swoboda kształtowania własnej strategii inwestycyjnej dzięki nieopodatkowanym przeniesieniom środków i zmianom alokacji składek,

5. Przeniesienia środków między funduszami nie wiążą się z dopłatą różnicy w opłacie wstępnej pobieranej standardowo przez TFI,

6. Gwarancja dostępu do zgromadzonych środków i możliwość gospodarowania nimi w dowolnym momencie,

7. Korzyści prawno-podatkowe związane z inwestowaniem w ramach umowy ubezpieczenia na życie:

-      możliwość pozostawienia wszystkich środków dowolnie wskazanym osobom (uposażonym) bez konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn,

-      zwolnienie znacznej części świadczenia ubezpieczeniowego z egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym.