Polisa posagowa Specjalnie dla Dziecka Drukuj

Chcesz zadbać o przyszłość swojego dziecka? Ubezpieczenie z planem kapitałowym pozwoli Ci sfinansować jego edukację lub usamodzielnić się. Ochroną możesz objąć nie tylko siebie i dziecko, ale również współmałżonka, z którym je wychowujesz. Twoja rodzina zyska zabezpieczenie i pewność, że w razie wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem Allianz zadba o zebranie kapitału i wypłacenie dziecku go w ustalonym przez Ciebie momencie i formie.

Jakie są korzyści z zawarcia ubezpieczenia?

-  Zabezpieczysz przyszłość dziecka. Dziecku wypłacana jest - w formie renty lub jednorazowo - wartość jednostek zgromadzonych na rachunku prowadzonym przy jego polisie.

-  Możesz wybrać spośród trzech wariantów ubezpieczenia: inwestycyjnego, standardowego i ochronnego.

-  Możesz ubezpieczyć dwoje rodziców lub opiekunów dziecka w ramach jednej polisy.

-  Zaplanujesz systematyczne oszczędzanie

-  Dostosujesz częstotliwości opłacania składek (miesięczne, kwartalne, roczne) do własnych możliwości.

-  Możesz wpłacać składki dodatkowe, które przyspieszą budowanie kapitału dla dziecka.

-  Elastycznie i swobodne dobierasz strategię inwestycyjną (możliwość wyboru spośród 9 funduszy kapitałowych).

-  Możesz zamienić ubezpieczenie na bezskładkowe lub wykupić polisę (po dwóch latach).

-  Możesz zawarzeć umowy dodatkowe na rzecz rodzica/rodziców lub opiekunów: na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłaty renty w przypadku śmierci ubezpieczonego, na wypadek poważnego zachorowania i na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

-  Możesz zawrzeć umowy dodatkowe na rzecz dziecka:

-      na wypadek poważnego zachorowania,

-      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

-      ubezpieczenie leczenia w szpitalu.