Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Drukuj

Myślisz o przyszłości swojego dziecka? Z ubezpieczeniem edukacyjnym możesz zbudować kapitał, który będzie dla niego wsparciem finansowym w kolejnych etapach jego edukacji. Taka polisa posagowa może też zawierać umowy dodatkowe, które będą stanowiły dodatkową ochronę.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym to typowa polisa dla dziecka. Ubezpieczenie to jest odpowiednie dla każdego, kto:

-      chce zapewnić swemu dziecku udany start w dorosłe życie,

-      chce zapewnić swojemu dziecku możliwość zdobycia wykształcenia,

-      ma dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Warunkiem zawarcia umowy i rozpoczęcia ochrony jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku - „polecenie zapłaty".

Co zapewnia to ubezpieczenie?

-  Zabezpieczenie przyszłości dziecka - suma ubezpieczenia wypłacana jest dziecku.

-  Możliwość zaplanowania systematycznego oszczędzania.

-  Powiększenie przyszłego świadczenia o wypracowany przez Allianz zysk.

-  Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki lub wykupu polisy.

-  Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa, oraz wypłaty renty miesięcznej w przypadku śmierci ubezpieczonego.

-  Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków z rachunku zysków.

Jaką ochronę zapewnia ta polisa na życie?

Zakres ochrony obejmuje zarówno dożycie przez ubezpieczonego do dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, jak i jego śmierć. W obu przypadkach suma ubezpieczenia zostanie wypłacona ubezpieczonemu dziecku na koniec trwania umowy. Suma ubezpieczenia oraz wiek, w jakim dziecko może otrzymać świadczenie są określane w chwili spisywania wniosku. Te wielkości ustala osoba ubezpieczająca korzystając z pomocy agenta.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Wykupując umowy dodatkowe, można rozszerzyć zakres ubezpieczenia, które jest rodzajem polisy posagowej o ochronę:

-      dotyczącą wypłaty miesięcznej renty w przypadku śmierci ubezpieczonego (DWR),

-      na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),

-      dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN).