Plan na dziś i jutro - ubezpieczenie na życie z systematycznym oszczędzaniem pieniędzy Drukuj

Plan na dziś i jutro to ubezpieczenie na życie dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w razie choroby, wypadku lub śmierci oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Z „Planem na dziś i jutro” będziesz gotowy na zmiany, które może przynieść czas.

Z ubezpieczeniem Plan na dziś i jutro:

-  zabezpieczasz finansowo bliskich na wypadek gdyby Ciebie zabrakło - pieniądze wypłacone z tego ubezpieczenia pozwolą na spłatę Twoich zobowiązań i utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie. Wypłacone świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego (w tym tzw. podatku Belki) oraz od podatku od spadków i darowizn;

-  otrzymujesz wsparcie finansowe w razie zachorowania i wypadku oraz dzięki umowie Allianz Best Doctors zyskujesz, unikalną na polskim rynku ubezpieczeń, możliwość leczenia w klinikach na całym świecie;

-  regularnie oszczędzasz na przyszłość, na dowolny cel;

-  w ramach jednej polisy możesz zatroszczyć się o życie i zdrowie swoje oraz bliskich;

-  dokładnie wiesz ile pieniędzy przeznaczasz na inwestycję, a ile na ochronę;

-  dowolnie komponujesz swój program ochronny oraz zmieniasz sumy ubezpieczenia - sam ustalasz swój plan oszczędnościowy;

-  możesz dołączać i odłączać z ubezpieczenia swojego współmałżonka lub partnera oraz dzieci;

-  Łatwo i wygodnie zarządzasz swoimi oszczędnościami za pośrednictwem platformy internetowej e-serwis.

Pakiet podstawowy

Gromadzenie kapitału

-  Oszczędzając, możesz dopasowywać sposób inwestowania do swojej bieżącej sytuacji finansowej, oczekiwań oraz skłonności do ryzyka.

-  Szeroki wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

-  Możliwość dokonywania całkowicie bezpłatnych i nielimitowanych operacji przenoszenia środków między funduszami i zmiany alokacji składki.

-  Łatwo i wygodnie zarządzasz swoimi oszczędnościami za pośrednictwem platformy internetowej e-serwis: otrzymujesz możliwość podglądu stanu zgromadzonych środków, dokonanych wpłat czy złożonych przez Ciebie dyspozycji, a także możliwość swobodnego zarządzania alokacją składki oraz przenoszenia środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Zabezpieczenie finansowe bliskich (ochrona życia)

-  Uzyskujesz podstawowe, najważniejsze zabezpieczenie finansowe dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. W razie nieszczęścia świadczenie wypłacone przez Allianz pozwoli im na spłatę Twoich zobowiązań (kredytów czy pożyczek) oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

-  Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.

-  Dzięki wykupieniu tej umowy dodatkowej możesz dowolnie rozszerzać zakres ochrony o kolejne umowy dodatkowe w razie wypadku lub zachorowania.

-  Ubezpieczenie na życie dostępne jest w dwóch wersjach: terminowej oraz bezterminowej.

-  W miarę potrzeb, w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.

-  W ramach jednej polisy ochroną możesz objąć również współmałżonka lub partnera.

-  Ubezpieczenie kupisz wraz z umową podstawową (mającą na celu gromadzenie kapitału) lub w trakcie jej trwania.

Assistance czyli całodobowe wsparcie w trudnych sytuacjach

Wraz z ubezpieczeniem na życie w ramach limitów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu (takiej jak m. in. transport medyczny, opieka domowa czy opieka pielęgniarki po hospitalizacji), przydatnej w razie trudnych sytuacji życiowych.

Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance pod numer: +48 22 591 95 05 lub + 48 22 281 95 05

Szeroki pakiet usług Assistance obejmuje między innymi:

  • transport medyczny;
  • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;
  • pomoc w procesie rehabilitacji w tym transport i pokrycie kosztów transportu i wizyt w poradni, organizacji i pokrycie kosztów rehabilitacji, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego transport;
  • pomoc domową i opiekę pielęgniarki po hospitalizacji;
  • wizytę lekarza i pielęgniarki po wypadku;
  • pomoc psychologa, położnej;
  • pomoc medyczną za granicą;
  • dostęp do infolinii: baby Assistance, Medycznej oraz Zdrowe odżywianie.

W razie wypadku

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

W razie utraty samodzielności w życiu codziennym, otrzymasz środki, które pomogą Tobie i Twoim bliskim na nowo zorganizować życie i niezbędną opiekę.

Ubezpieczenie działa w przypadku utraty zdolności do wykonywania czterech spośród sześciu podstawowych czynności życia codziennego, takich jak:

-      poruszanie się w domu,

-      kontrolowanie czynności fizjologicznych,

-      mycie się,

-      ubieranie się,

-      jedzenie,

-      korzystanie z toalety.

Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.

Ochroną możesz objąć również Twojego współmałżonka lub partnera.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

„Niezdolność do samodzielnej egzystencji” zapewnia ochronę zarówno w razie wypadku, jak i w razie choroby, w ramach jednej umowy dodatkowej.

Leczenie operacyjne

Uzyskasz wsparcie finansowe w razie konieczności leczenia operacyjnego po wypadku.

To kompleksowe ubezpieczenie, które obejmuje prawie 400 różnych zabiegów operacyjnych.

Wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, w zależności od klasyfikacji wykonanego zabiegu operacyjnego.

Po wykorzystaniu wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia, umowa nie wygasa, a limit odnawia się na kolejny rok.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.

Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Pobyt w szpitalu

Jeśli w wyniku wypadku niezbędna jest hospitalizacja, ubezpieczenie zapewni dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć na dowolny cel - leki, dojazdy, rehabilitację, dodatkową opiekę, pokrycie luki w budżecie związanej z absencją w pracy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu - od pierwszego dnia do wypisu.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 500 zł.

Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.

Gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.

Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Ochrona życia

Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci wskutek wypadku.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać jego sumę.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.

Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

W razie choroby

Allianz Best Doctors

Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:

-      nowotwór,

-      zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,

-      zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,

-      zabieg neurochirurgiczny,

-      przeszczep od żywego dawcy narządów.

Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy - wydanie drugiej opinii medycznej.

Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia przez światowej klasy ekspertów.

Polisa zapewnia organizację i pokrycie leczenia do wysokości: 1 000 000 euro w roku,

2 000 000 euro w trakcie całego życia,

w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 euro oraz zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 euro.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera oraz dzieci.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Poważne zachorowania

W razie zdiagnozowania u Ciebie jednej z określonych poniżej chorób otrzymasz pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć np. na pokrycie kosztów Twojego leczenia lub podniesienie jego standardu.

Ubezpieczenie zapewnia wielokrotność wypłat w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań.

Do wyboru masz: wariant standard – 20 rodzajów zachorowań;

wariant komfort – aż 36 rodzajów zachorowań. To jeden z najszerszych zakresów ochrony na polskim rynku ubezpieczeniowym.

wariant standard - 20 zachorowań

-      Zawał serca

-      Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca

-      Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki

-      Operacja aorty

-      Udar mózgu

-      Stwardnienie rozsiane

-      Choroba Parkinsona

-      Choroba Creutzfelda-Jakoba

-      Łagodny guz mózgu

-      Zakażenie wirusem HIV

-      Oparzenia skóry

-      Całkowita utrata wzroku

-      Całkowita utrata słuchu

-      Całkowita utrata mowy

-      Anemia aplastyczna wymagająca leczenia

-      Nowotwór

-      Niewydolność nerek

-      Przeszczep

-      Schyłkowa niewydolność wątroby

-      Śpiączka

wariant komfort - 36 zachorowań

poza wymienionymi w wariancie standard:

-      Przeszczep tętnicy płucnej

-      Kardiomiopatia

-      Paraliż

-      Postępujące porażenie nadjądrowe

-      Choroba Alzheimera

-      Zapalenie mózgu

-      Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

-      Łagodny guz rdzenia

-      Choroba neuronu ruchowego

-      Ostra niewydolność wątroby

-      Cukrzyca typu I insulinozależna o ciężkim przebiegu

-      Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu

-      Tężec o ciężkim przebiegu

-      Zatorowość płucna

-      Przewlekła niewydolność oddechowa

-      Pierwotne nadciśnienie płucne

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać jego sumę.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Dla dziecka

Allianz Best Doctors

Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy - wydanie drugiej opinii medycznej.

Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia przez światowej klasy ekspertów.

Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:

-      nowotwór,

-      zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,

-      zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,

-      zabieg neurochirurgiczny,

-      przeszczep od żywego dawcy narządów

Polisa zapewnia organizację i pokrycie leczenia do wysokości: 1 000 000 euro w roku,

2 000 000 euro w trakcie całego życia,

w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 euro oraz zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 euro.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Umową możesz objąć również siebie oraz Twojego współmałżonka lub partnera.

Uszczerbek na zdrowiu i operacje wskutek wypadku

Otrzymasz wsparcie finansowe jeśli wskutek wypadku Twoje dziecko dozna obrażeń ciała lub jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.

Wysokość wypłaty z tytułu tej umowy zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu lub przeprowadzonej operacji i wynosi odpowiedni procent sumy ubezpieczenia w zależności od klasyfikacji określonej w tabeli świadczeń.

Do wykorzystania masz 100% wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.

Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.

Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie dla dziecka lub w trakcie jej trwania.

Pobyt w szpitalu

W razie pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego chorobą lub wypadkiem otrzymasz pieniądze, dzięki którym będziesz mógł zadbać o jego szybki powrót do zdrowia.

Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 300 zł.

Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.

Gdy leczenie w szpitalu przekroczy 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.

Po wykorzystaniu rocznego limitu umowa może trwać dalej; limit odnowi się w kolejnym roku.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.

Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.

Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia na życie dla dziecka.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia gdy pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie cztery dni jeśli spowodowany był chorobą dziecka, a w przypadku hospitalizacji będącej skutkiem wypadku świadczenie przysługuje jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej jeden dzień.

Poważne zachorowania

W razie zdiagnozowania u Twojego dziecka jednej z 17 wskazanych poniżej chorób wypłacimy pieniądze, dzięki którym Twoje dziecko będzie mogło szybko powrócić do zdrowia:

-      bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

-      łagodny guz rdzenia

-      łagodny guz śródczaszkowy

-      paraliż

-      zapalenie mózgu

-      cukrzyca

-      dystrofia mięśniowa

-      krańcowa niewydolność nerek

-      nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami

-      posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu

-      przeszczep

-      schyłkowa niewydolność wątroby

-      śpiączka

-      całkowita utrata mowy

-      całkowita utrata słuchu

-      całkowita utrata wzroku

-      oparzenia skóry

Ubezpieczenie zapewnia wielokrotność wypłat w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań.

Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.

Twoje dziecko może być ubezpieczone aż na 100 000 zł.

W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.

Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.

Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia na życie dla dziecka.