IKZE Drukuj

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w formie IKZE jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4% osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE Allianz Polska S.A. oferuje zarówno IKZE jak i IKE. Fundusz ten realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto.

TFI Allianz Polska oferuje natomiast IKZE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. W tym rozwiązaniu środki powierzone przez klientów są inwestowane w jednostki wybranych subfunduszy z oferty Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz (Akcji Plus, Selektywny, Akcji Małych i Średnich Spółek, Akcji, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Polskich Obligacji Skarbowych, Obligacji Plus oraz Pieniężny). Takie rozwiązanie daje możliwość maksymalnego dostosowania portfela do indywidualnych preferencji inwestycyjnych.